• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Adwokat Barbara Sobol

Szeroki zakres usług prawnych

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki zakres usług prawnych, wśród których znajduje się prawo karne, rodzinne, spadkowe, pracy, cywilne oraz administracyjne. Różnorodność wymienionych dziedzin prawa gwarantuje, że całą swoją wiedzę i umiejętności, skrupulatnie dopasujemy do każdej indywidualnej sprawy – dostosowujemy się do sytuacji Klienta w postępowaniu, wykorzystując kompetencje związane nie tylko z jedną dziedziną, a wieloma. Stanowi to gwarancję zaangażowania i najwyższych starań, którymi kierujemy się podczas pracy jako  adwokaci .

Zajmujemy się szeroko pojętą obroną we wszystkich rodzajach postępowań karnych. Sporządzamy pisma procesowe tj. Wnioski dowodowe, zażalenia, prywatne akty oskarżenia, apelacje od wyroków.

W sprawach rodzinnych sporządzamy pozwy rozwodowe, oferujemy zastępstwo procesowe w tych sprawach jak też zajmujemy się innymi sprawami dotyczącymi małżeństwa, podziałem majątku po rozwodzie, ustalaniem, zaprzeczeniem ojcostwa czy sprawami związanymi z obowiązkiem alimentacyjnym.

Adwokaci naszej Kancelarii doradzają w sprawach spadkowych, stwierdzenia nabycia spadku, sprawach o dział spadku, prawa o zachowek i inne. Oferujemy profesjonalną reprezentację Klienta.

Ponadto, nasi adwokaci realizują sprawy z dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego, które w dużej mierze dotyczą postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń, z odszkodowaniami, zadośćuczynieniem, itp. Sporządzamy pozwy, reprezentujemy Klienta, zawieramy ugody sądowe.

Kancelaria prowadzi również sprawy o upadłość konsumencką, sporządzamy wnioski, reprezentujemy dłużnika przed sądem, sporządzamy pozwy o zapłatę.

W sprawach obejmujących prawo pracy, zajmujemy się między innymi postępowaniami dotyczących pracowniczych świadczeń, ochronie praw pracowniczych, odszkodowaniami za mobbing czy molestowanie w miejscu pracy.

W pracy adwokata każdego dnia napotykamy kolejne wyzwania, podejmując się wielu nierzadko niekonwencjonalnych spraw i pomagając Klientom w najbardziej zawiłych sytuacjach.

Każde postępowanie jest dla nas równie ważne – wszystkie nasze kroki oparte są na bogatej wiedzy, doświadczeniu i pełnym zaangażowaniu.

 • Sprawa przekroczenia prędkości o 50 km/h

  Sprawa przekroczenia prędkości o 50 km/h

  Pierwszy Prezes SN złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami.

  Więcej
 • KONTAKTY Z DZIECKIEM - prawo i obowiązek rodzica

  KONTAKTY Z DZIECKIEM - prawo i obowiązek rodzica

  Wskazać należy, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

  Więcej
 • Majatek osobisty małżonków

  Majątek osobisty małżonków

  Co jest majątkiem osobistym małżonka w związku małżeńskim przy wspólności ustawowej małżeńskiej, a co majątkiem wspólnym? W otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej mamy do czynienia z rozwodami, ich odsetek stale rośnie.

  Więcej
 • Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  W każdej sprawie cywilnej, w tym w sprawie o rozwód, można żądać udzielenia zabezpieczenia. Mówi o tym treść art. 730 § 1 k.p.c

  Więcej
 • Ukarany grzywną za brak maseczki - SN zbada, czy było to legalne. Rzecznik złożył kasację

  Ukarany grzywną za brak maseczki - SN zbada, czy było to legalne. Rzecznik złożył kasację

  Maseczki COVID-19. Pan Marek został ukarany grzywną przez sąd za brak maseczki, gdy w kwietniu 2020 r. jechał samochodem - co miało też naruszać zakaz przemieszczania się. Tymczasem ograniczenia te wprowadzono rozporządzeniem rządu z naruszeniem Konstytucji i jako takie nie były legalne.

  Więcej
 • Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postępowaniu nieprocesowym jest regulowana w sposób bardzo oszczędny. Jedyny zapis normatywny zawarty jest w zdaniu pierwszym art. 518 k.p.c, który przewiduje, że od postanowień sądu I-szej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja.

  Więcej
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

  Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

  Co zrobić kiedy zobowiązany nie płaci alimentów? W celu ich wyegzekwowania należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, którego celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności wynikających z orzeczenia sądu.

  Więcej
 • Wyrok rozwodowy a porozumienie rodzicielskie

  Wyrok rozwodowy a porozumienie rodzicielskie

  Zasadą jest, że w  wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

  Więcej
 • Wyrok rozwodowy - co reguluje ?

  Wyrok rozwodowy - co reguluje?

  Po pierwsze należy podnieść, że ma on charakter konstytutywny, czyli kształtujący nowy stan prawny oraz charakter ex nunc, czyli od teraz, tj. skutkujący od daty uprawomocnienia się orzeczenia na przyszłość.

  Więcej
 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22