• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Adwokat Barbara Sobol

Profesjonalizm, empatia i determinacja

O bogatym doświadczeniu i wielu przepracowanych przez adwokatów sprawach świadczyć może ich historia. Współpraca z Klientem nie opiera się jednak wyłącznie na sukcesywnym prowadzeniu sprawy, a stałym utrzymywaniu kontaktu i informowaniu o bieżących postępach w sprawie. Rzetelny kontakt z Klientem jest podstawą pracy Kancelarii Adwokackiej. To stały, bieżący kontakt z Klientem w dużej mierze zapewnia powodzenie prowadzonej sprawy.

Tworząc własną Kancelarię i pełniąc rolę adwokata w Gorzowie, priorytetem stało się objęcie osób potrzebujących pomocy prawnej. Niezwykle ważnym aspektem jest dokładna analiza kontekstu każdej sytuacji, a także gromadzenie dowodów w danej sprawie bez których sukces byłby niemożliwy.

Proces pomocy prawnej polega na współpracy z Klientem, który posiada stały wgląd w aktualny stan sytuacji, jest na bieżąco informowany o kolejnych podejmowanych krokach, a wszelkie decyzje są podejmowane wspólnie z nim.

Staramy się nie tylko zrozumieć naszych Klientów – chcemy również umożliwić im opcję czynnego udziału w swojej sprawie i aktywnego śledzenia postępowania, dlatego też stawiamy na ciągły kontakt z Klientem.

Doświadczenie, wiedza i kompetencje

Adwokat Barbara Sobol od lat pełni swoją misję w Kancelarii Adwokackiej, otaczając profesjonalną opieką i wsparciem osoby fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji prawnej. Kilkunastoletni staż, ukończone studia prawnicze ukierunkowane na prawo karne i administracyjne, a także bogactwo wieloetapowej kariery zawodowej przekłada się na profesjonalizm i szeroko pojętą wiedzy w zakresie świata prawnego. Zdobyte kwalifikacje przez adwokat stale aplikowane są do nowych spraw.

Konkludując, podstawą działań naszej Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim jest profesjonalne i indywidualne podejście do każdego Klienta.Wysokie zaangażowanie podczas pracy sprawia, że zawsze staramy się znaleźć najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie oraz otaczamy go wsparciem, zrozumieniem i dyskrecją.

 • Sprawa przekroczenia prędkości o 50 km/h

  Sprawa przekroczenia prędkości o 50 km/h

  Pierwszy Prezes SN złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami.

  Więcej
 • KONTAKTY Z DZIECKIEM - prawo i obowiązek rodzica

  KONTAKTY Z DZIECKIEM - prawo i obowiązek rodzica

  Wskazać należy, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

  Więcej
 • Majatek osobisty małżonków

  Majątek osobisty małżonków

  Co jest majątkiem osobistym małżonka w związku małżeńskim przy wspólności ustawowej małżeńskiej, a co majątkiem wspólnym? W otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej mamy do czynienia z rozwodami, ich odsetek stale rośnie.

  Więcej
 • Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  W każdej sprawie cywilnej, w tym w sprawie o rozwód, można żądać udzielenia zabezpieczenia. Mówi o tym treść art. 730 § 1 k.p.c

  Więcej
 • Ukarany grzywną za brak maseczki - SN zbada, czy było to legalne. Rzecznik złożył kasację

  Ukarany grzywną za brak maseczki - SN zbada, czy było to legalne. Rzecznik złożył kasację

  Maseczki COVID-19. Pan Marek został ukarany grzywną przez sąd za brak maseczki, gdy w kwietniu 2020 r. jechał samochodem - co miało też naruszać zakaz przemieszczania się. Tymczasem ograniczenia te wprowadzono rozporządzeniem rządu z naruszeniem Konstytucji i jako takie nie były legalne.

  Więcej
 • Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postępowaniu nieprocesowym jest regulowana w sposób bardzo oszczędny. Jedyny zapis normatywny zawarty jest w zdaniu pierwszym art. 518 k.p.c, który przewiduje, że od postanowień sądu I-szej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja.

  Więcej
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

  Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

  Co zrobić kiedy zobowiązany nie płaci alimentów? W celu ich wyegzekwowania należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, którego celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności wynikających z orzeczenia sądu.

  Więcej
 • Wyrok rozwodowy a porozumienie rodzicielskie

  Wyrok rozwodowy a porozumienie rodzicielskie

  Zasadą jest, że w  wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

  Więcej
 • Wyrok rozwodowy - co reguluje ?

  Wyrok rozwodowy - co reguluje?

  Po pierwsze należy podnieść, że ma on charakter konstytutywny, czyli kształtujący nowy stan prawny oraz charakter ex nunc, czyli od teraz, tj. skutkujący od daty uprawomocnienia się orzeczenia na przyszłość.

  Więcej
 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22