• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski - Adwokat Barbara Sobol

Nasza Kancelaria Adwokacka znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim i oferuje pomoc prawną głównie klientom indywidualnym. Otaczamy Klientów wsparciem zarówno podczas jednorazowych postępowań prawnych, jak i tych opartych na długofalowej współpracy. Prawnicy opracowują wszelkiego rodzaju pisma procesowe, sporządzają i analizują umowy, przygotowują opinie prawne. Ponadto adwokaci biorą udział w negocjacjach i mediacjach.

Swoim doświadczeniem i profesjonalizmem obejmujemy osoby fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji. Świadczymy doradztwo, pomoc prawną oraz reprezentujemy Klientów w sprawach przed organami ścigania, oraz Sądem Najwyższym. Szeroki zakres naszej działalności zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy – wszelkie kwestie rozpatrywane są przez naszych adwokatów z równą uwagą i rzetelnością, a bogate doświadczenie pozwala na dyskretne i profesjonalne podejście do każdego Klienta według potrzeb.

Adwokaci Gorzów Wielkopolski — szeroki zakres usług prawnych

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim oferuje szeroki zakres usług prawnych, wśród których znajduje się prawo karne, rodzinne, spadkowe, pracy, cywilne oraz administracyjne. Różnorodność wymienionych dziedzin prawa gwarantuje, że całą swoją wiedzę i umiejętności, skrupulatnie dopasujemy do każdej indywidualnej sprawy – dostosowujemy się do sytuacji Klienta w postępowaniu, wykorzystując kompetencje związane nie tylko z jedną dziedziną, a wieloma. Stanowi to gwarancję zaangażowania i najwyższych starań, którymi kierujemy się podczas pracy jako adwokaci.

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej zajmują się szeroko pojętą obroną we wszystkich rodzajach postępowań karnych. Sporządzamy pisma procesowe tj. Wnioski dowodowe, zażalenia, prywatne akty oskarżenia, apelacje od wyroków. Adwokat może być zarówno obrońcą osoby podejrzanej lub oskarżonej, jak i pełnomocnikiem pokrzywdzonego.

W sprawach rodzinnych sporządzamy pozwy rozwodowe, oferujemy zastępstwo procesowe w tych sprawach, jak też zajmujemy się innymi sprawami dotyczącymi małżeństwa, podziałem majątku po rozwodzie, ustalaniem, zaprzeczeniem ojcostwa czy sprawami związanymi z obowiązkiem alimentacyjnym.

Adwokaci naszej Kancelarii doradzają w sprawach spadkowych, stwierdzenia nabycia spadku, sprawach o dział spadku, prawa o zachowek i inne. Oferujemy profesjonalną reprezentację Klienta przez prawników na każdym etapie toczących się w tym zakresie postępowań.

Ponadto nasi adwokaci realizują sprawy z dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego, które w dużej mierze dotyczą postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń, z odszkodowaniami, zadośćuczynieniem, itp. Sporządzamy pozwy, reprezentujemy Klienta, zawieramy ugody sądowe.

Kancelaria prawna prowadzi również sprawy o upadłość konsumencką, sporządzamy wnioski, reprezentujemy dłużnika przed sądem, sporządzamy pozwy o zapłatę.

W sprawach obejmujących prawo pracy prawnicy zajmują się między innymi postępowaniami dotyczących pracowniczych świadczeń, ochronie praw pracowniczych, odszkodowaniami za mobbing czy molestowanie w miejscu pracy.

W pracy adwokata każdego dnia napotykamy kolejne wyzwania, podejmując się wielu nierzadko niekonwencjonalnych spraw i pomagając Klientom w najbardziej zawiłych sytuacjach.

Każde postępowanie jest dla nas równie ważne – wszystkie kroki, na jakie decydują się adwokaci w porozumieniu z mocodawcą, oparte są na bogatej wiedzy, doświadczeniu i pełnym zaangażowaniu.

Prawnicy Gorzów Wielkopolski — profesjonalizm, empatia i determinacja

O bogatym doświadczeniu i wielu przepracowanych przez adwokatów sprawach świadczyć może ich historia. Współpraca z Klientem nie opiera się jednak wyłącznie na sukcesywnym prowadzeniu sprawy, a stałym utrzymywaniu kontaktu i informowaniu przez prawnika o bieżących postępach w sprawie. Rzetelny kontakt z Klientem jest podstawą pracy Kancelarii Adwokackiej. To stały, bieżący kontakt z Klientem w dużej mierze zapewnia powodzenie prowadzonej sprawy.

Tworząc własną Kancelarię i pełniąc funkcję adwokata w Gorzowie, priorytetem stało się objęcie osób potrzebujących pomocy prawnej. Niezwykle ważnym aspektem jest dokładna analiza kontekstu każdej sytuacji, a także gromadzenie dowodów w danej sprawie, bez których sukces byłby niemożliwy. Na tej podstawie można opracować strategię działania zgodną z obowiązującymi przepisami.

Proces pomocy prawnej polega na współpracy prawnika z Klientem, który posiada stały wgląd w aktualny stan sytuacji, jest na bieżąco informowany o kolejnych podejmowanych krokach, a wszelkie decyzje są podejmowane wspólnie z nim.

Kancelarie adwokackie działają na rzecz wszystkich osób w sprawach prawnych, które wymagają wyjaśnienia, opinii lub porady, co do dalszych działań. Staramy się nie tylko zrozumieć naszych Klientów – chcemy również umożliwić im opcję czynnego udziału w swojej sprawie i aktywnego śledzenia postępowania, dlatego też stawiamy na ciągły adwokata kontakt z Klientem.

Ponadto kancelaria prawna zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji, z jakimi przychodzą tu osoby szukające wsparcia adwokata.

 • Sprawa przekroczenia prędkości o 50 km/h

  Sprawa przekroczenia prędkości o 50 km/h

  Pierwszy Prezes SN złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami.

  Więcej
 • KONTAKTY Z DZIECKIEM - prawo i obowiązek rodzica

  KONTAKTY Z DZIECKIEM - prawo i obowiązek rodzica

  Wskazać należy, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

  Więcej
 • Majatek osobisty małżonków

  Majątek osobisty małżonków

  Co jest majątkiem osobistym małżonka w związku małżeńskim przy wspólności ustawowej małżeńskiej, a co majątkiem wspólnym? W otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej mamy do czynienia z rozwodami, ich odsetek stale rośnie.

  Więcej
 • Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  W każdej sprawie cywilnej, w tym w sprawie o rozwód, można żądać udzielenia zabezpieczenia. Mówi o tym treść art. 730 § 1 k.p.c

  Więcej
 • Ukarany grzywną za brak maseczki - SN zbada, czy było to legalne. Rzecznik złożył kasację

  Ukarany grzywną za brak maseczki - SN zbada, czy było to legalne. Rzecznik złożył kasację

  Maseczki COVID-19. Pan Marek został ukarany grzywną przez sąd za brak maseczki, gdy w kwietniu 2020 r. jechał samochodem - co miało też naruszać zakaz przemieszczania się. Tymczasem ograniczenia te wprowadzono rozporządzeniem rządu z naruszeniem Konstytucji i jako takie nie były legalne.

  Więcej
 • Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postępowaniu nieprocesowym jest regulowana w sposób bardzo oszczędny. Jedyny zapis normatywny zawarty jest w zdaniu pierwszym art. 518 k.p.c, który przewiduje, że od postanowień sądu I-szej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja.

  Więcej
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

  Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

  Co zrobić kiedy zobowiązany nie płaci alimentów? W celu ich wyegzekwowania należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, którego celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności wynikających z orzeczenia sądu.

  Więcej
 • Wyrok rozwodowy a porozumienie rodzicielskie

  Wyrok rozwodowy a porozumienie rodzicielskie

  Zasadą jest, że w  wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

  Więcej
 • Wyrok rozwodowy - co reguluje ?

  Wyrok rozwodowy - co reguluje?

  Po pierwsze należy podnieść, że ma on charakter konstytutywny, czyli kształtujący nowy stan prawny oraz charakter ex nunc, czyli od teraz, tj. skutkujący od daty uprawomocnienia się orzeczenia na przyszłość.

  Więcej
 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22