• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Prawo cywilne - Upadłość Konsumencka Gorzów Wielkopolski

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które borykają się z trudnościami finansowymi, dostępnym rozwiązaniem problemu może być upadłość konsumencka. Nasza kancelaria adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim zajmuje się sprawami tego typu. Pomoc prawna w sprawach iupadłości konsumenckiej obejmuje analizę sytuacji majatkowej klienta oraz sprawdzenie czy po jego stronie leżą przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o upadłość konsumencką.

Prawo umożliwia dłużnikowi - upadłemu oddłużenie i daje szanse na rozpoczecie (po przeprowadzeniu upadłości) nowego życia bez długów. Upadłość konsumencka jest szansą na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli przy ustaleniu sensownego, możliwego do spłaty planu spłaty czy też w ogóle umorzenie długów bez zaspokojenia wierzycieli. Ale o tym decydyje każdorazowo stan faktyczne danej sprawy.

 

Upadłość konsumencka Gorzów Wielkopolski – pomoc prawna

Wsparcie prawne kancelarii adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim dotyczy m.in.:

 • analiza sytuacji majatkowej dłużnika pod kątem występowania przesłanek do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

 • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

 • reprezentację przed Sądem w sprawie z wniosku o upadłość konsumencka,

 • reprezentacja upadłego w postępowaniu upadłościowym - jest to drugi etap postępowania upadłościowego,

 • sporządzenie środków odwoławczych od orzeczeń Sądu w sprawach o upadłość konsumencką.

 

Ogólne przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – to niewypłacalność dłużnika, skutkiem czego jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd.

Po wydaniu postanowienia o upadłości - postepowania wchodzi w drugi etap - postępowanie upadłościowe. Na tym etapie do sprawy przystepuje syndyk, który zajmuje się sensu stricte zaspokojeniej wierzycieli z majątku upadłego. Po czym następuje oddłużenie osoby, która wystapiła z wnioskiem o upadłość konsumencką.

Aktualnie obowiązujace przepisy prawa w tym zakresie daja możliwość storzystania z tej instytucji osobie fizycznej nie prowadzącej działalnosci gospodarczej - raz na 10 lat.

 

Zakres świadczonych usłuch w ramach Prawa Cywilnego

Poza sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej, nasza kancelaria adwokacka z Gorzowa Wielkopolskiego świadczy także następujące uslugi:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • zapłatę i inne, sporządzanie pism procesowych,
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowania ugodowego i mediacji,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.
 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22