• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Zakres usług prawnych

Kancelaria świadczy usługi zarówno osobom fizycznym w postaci porad i analiz prawnych, opiniowania umów, przygotowywania pism.

Podejmujemy się obrony naszych klientów w postępowaniach karnych już od etapu postępowania przygotowawczego (od momentu zatrzymania - poprzez sporządzanie wniosków dowodowych, wniosków o uchylenie środków zapobiegawczych) - do postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze itp.)

Reprezentujemy również naszych mocodawców  przed sądami jako pełnomocnicy procesowi.

Prawo karne (sprawy karne)

Pomoc prawna z tej dziedziny prawa obejmuje m.in.  szeroko rozumianą obronę  we wszystkich rodzajach postępowań karnych:

 • postępowaniu przygotowawczym (śledztwie lub dochodzeniu),
 • postępowaniu zwyczajnym,
 • postępowaniu uproszczonym,
 • postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym,
 • postępowaniu wykonawczym (wnioski o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i inne).

Prawo rodzinne (w tym nasza główna specjalizacja to rozwody)

Pomoc prawna to sporządzenie pism oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących:

 • małżonków (rozwód, separacja, podział majątku),
 • ojcostwa (ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa),
 • stosunków pomiędzy  rodzicami i dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dziećmi),
 • obowiązku alimentacyjnego (pozew o alimenty, podwyższenie alimentów).

Prawo spadkowe

Zakres udzielanej pomocy prawnej to:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, w sprawach o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe itp.,
 • sporządzanie  pism procesowych  (wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku itp.).

Prawo pracy

Zakres usług to reprezentowanie pracownika w sprawach dotyczących:

 • ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowniczych,
 • zasad wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • dochodzenia świadczeń pracowniczych,
 • dyskryminacja  w zatrudnieniu, mobbing, molestowanie w miejscu pracy.

Prawo cywilne

Zakres świadczonych usług to:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
 • zapłatę i inne, sporządzanie pism procesowych,
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowania ugodowego i mediacji,
 • reprezentacja  w toku postępowania sądowego.

Prawo administracyjne

Zakres udzielanej pomocy prawnej w tej dziedzinie prawa to:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie  porad prawnych,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, WSA itp.
 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22