• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

 • Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

  Apelacja w postepowaniu nieprocesowym

Apelacja w postępowaniu nieprocesowym jest regulowana w sposób bardzo oszczędny. Jedyny zapis normatywny zawarty jest w zdaniu pierwszym art. 518 k.p.c, który przewiduje, że od postanowień sądu I-szej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja.

Zapis ten wskazuje na to, że wszelkie pozostałe kwestie dotyczące sposobu i terminu wniesienia tego środka odwoławczego, a także trybu jego rozpoznania ustalane są odpowiednio poprzez odesłanie zawarte w art. 13  §  2 k.p.c., a więc według przepisów o procesie.

Co do zasady przedmiotem zaskarżenia mogą być wszelkie postanowienia co do istoty sprawy wydane przez sąd pierwszej instancji bez względu na to, czy obejmują całość rozpoznawanej sprawy, czy tez maja charakter wstępny lub częściowy.

Apelacja nie przysługuje jednak od postanowień co do istoty sprawy wydanych przez referendarza sądowego; te postanowienia zaskarżalne są w drodze skargi.

Sądem właściwym do rozpoznania apelacji od postanowienia sądu rejonowego jest sąd okręgowy, zaś od postanowień sądu okręgowego sąd apelacyjny.

Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 367 § 3  zd. pierwsze w zw.  z art. 13 § 2 k.p.c.) przy czym na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego (art. 367 § 3 zd. drugie  k.p.c).

 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22