• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Rozwód a opieka naprzemienna

 • Rozwód a opieka naprzemienna

  Rozwód a opieka naprzemienna

Problematyka pieczy naprzemiennej wiąże się nierozerwalnie z władzą rodzicielską rodziców.

W polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym - przepis art. 58 § 1 zdanie 2 oraz art. 107 § 2 zdanie 2 k.r.o. przewidują możliwość pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom na ich zgodny wniosek.

Sąd aby mógł pozostawić władze obydwojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu należy mu przedstawić treść porozumienia rodziców dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (i kontaktów z dzieckiem) po rozwodzie oraz zgodności tego porozumienia z dobrem dziecka. Zgoda Sądu na takie rozstrzygniecie jest uwarunkowana istnieniem pozytywnej prognozy, iż oboje rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Istotą pieczy naprzemiennej jest to, że dziecko przebywa na przemian - przez z góry oznaczony czas - u każdego z rodziców.

Co do zasady miejsce pobytu jest okolicznością faktyczną i w razie jednomyślności rodziców nie wymaga ustalenia z mocy ustawy lub orzeczenia sądu. Dziecko może u nich przebywać naprzemiennie, a przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie.

Okoliczność ta jest uwarunkowana tylko i wyłącznie zgodną współpracą rodziców dziecka podejmowaną dla jego dobra.

Podkreślić należy, że warunkiem sine qua non dla opieki naprzemiennej jest wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców.

W takim przypadku zasady sprawowania pieczy naprzemiennej muszą być określone w porozumieniu, gdzie rodzice powinni wskazać, kiedy dziecko będzie przebywać u każdego z nich, oraz uzgodnić dla celów formalnych jedno miejsce zamieszkania dziecka, którym powinno być miejsce zamieszkania jednego z rodziców.

Nie oznacza to jednak, że model pieczy naprzemiennej jest preferowanym modelem sprawowania pieczy nad dzieckiem po rozstaniu rodziców.

Bez wątpienia idealną sytuacją dla dziecka jest, aby miało jedno centrum życiowe i aby w nim byli oboje rodzice. Każde rozłączenie rodziców powoduje naruszenie tego optymalnego stanu oraz powoduje zmianę w relacji dziecka z rodzicami, w szczególności na niekorzyść relacji z tym, który nie sprawuje bieżącej pieczy. Aby zminimalizować negatywne skutki rozłąki z jednym z rodziców należy opowiedzieć się za piecza naprzemienną.

 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22