• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

 • Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

  Rozwód, a wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny / alimentów

W każdej sprawie cywilnej, w tym w sprawie o rozwód, można żądać udzielenia zabezpieczenia. Mówi o tym treść art. 730 § 1 k.p.c. Jeżeli chodzi o sprawę o rozwód można wnosić nie tylko o zabezpieczenie roszczenia w postaci alimentów na małoletnie dzieci, ale także małżonka. W orzecznictwie mamy do czynienia w przeważającej mierze ze stanowiskiem, że alimenty mogą zostać zasadzone dopiero w razie ustania małżeństwa, zaś w trakcie jego trwania zasądzana jest odpowiednia kwota pieniędzy mająca służyć zaspokojeniu potrzeb rodziny. W mojej ocenie jest to pogląd bardzo rozsądny. Podstawą do żądania takiej kwoty jest treść art. 27 k.r.o. w myśl którego każdy z małżonków ma obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń o charakterze alimentacyjnym może zostać rozpoznany przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Istotą takiego wniosku jest zabezpieczenie uprawnionego na czas trwania postępowania. Dopiero w wyroku rozwodowym jego elementem obligatoryjnym jest rozstrzygnięcie, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22