• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Rozwód - przesłanki

 • Rozwód - przesłanki

  Rozwód - przesłanki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że małżeństwo może być rozwiązane przez rozwód wówczas kiedy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czym w takim razie jest zupełność rozkładu?

Najogólniej rzecz ujmując zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego ma miejsce wówczas gdy nie istnieje pomiędzy małżonkami wieź duchowa, fizyczna czy gospodarcza.

Przyjmując za Sądem Najwyższym, stwierdzić należy, iż pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Tak więc ustanie którejkolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia. Jednakże, aby można było mówić o braku więzi duchowej miedzy małżonkami, jej ustnie nie zawsze należy kojarzyć z niechęcią czy wrogim stosunkiem małżonków do siebie. Sytuacja taka ma miejsce również wówczas gdy małżonkowie zachowują się poprawnie wobec siebie, utrzymują ze sobą kontakty w interesie ich wspólnych dzieci - z tym, że jest to tylko zachowanie powierzchowne i jak najbardziej w takim przypadku również możemy mówić o braku więzi duchowej. W takich sytuacjach oznacza to, że małżonków nie łączy więź duchowa, gdy nie łączy ich uczucie miłości.

Judykatura i orzecznictwo stoją na stanowisku, że jeżeli choćby jedno z małżonków nie darzy tym uczuciem drugiego, brak jest między nimi więzi duchowej.

Należy jednak pamiętać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny dopiero wówczas, gdy wszelkie więzy łączące małżonków zostają zerwane, a więc wtedy, gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować. Dlatego też nie można tego powiedzieć o małżeństwie, w którym małżonkowie obcują ze sobą cieleśnie. W tej sytuacji nie można mówić o zupełnym rozpadzie pożycia małżeńskiego ponieważ istnieje między małżonkami co najmniej jeden element pożycia małżeńskiego, który nie uległ rozpadowi. Nie można w takim stanie faktycznym ustalić zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego. Nawet sporadyczne stosunki fizyczne między małżonkami z reguły wskazują na to, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Kolejnym elementem rozkładu pożycia małżeńskiego jest brak więzi gospodarczej. Powyższa przesłanka przejawia się tym, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie ma to nic wspólnego z zamieszkiwaniem małżonków pod jednym dachem ...

Wspomnieć należy, że Sąd Najwyższy wyjaśnił, że gdy przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) zostało wywołane szczególnymi okolicznościami.

Konkludując, Sąd mógł rozwiązać małżeństwo przez rozwód musi pomiędzy małżonkami dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22