• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

SPADKI - księga czwarta kodeksu cywilnego

 • SPADKI - księga czwarta kodeksu cywilnego

  SPADKI - księga czwarta kodeksu cywilnego

Spadek to nic innego jak prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Aby można było mówić o spadku - o tym czy  dane prawo lub obowiązek  wchodzi w skład spadku - muszą  spełniać cztery kryteria, mianowicie:

 • muszą mieć charakter  cywilnoprawny,
 • muszą  mieć charakter majątkowy,
 • nie mogą być ściśle związane z osoba  zmarłego,
 • nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie  od tego czy są one spadkobiercami.

W prawie spadkowym osoba zmarła określana jest mianem  spadkodawcy, jej następni prawni na wypadek śmierci to spadkobiercy, zaś prawa i obowiązki zmarłego tworzą spadek (o czym była mowa powyżej).

Należy pamiętać, że nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Spadek to inaczej  aktywa i pasywa - inaczej długi, które obciążają spadek.

Do długów spadkowych należą przede wszystkim:

 • koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku,
 • koszty postępowania spadkowego,
 • obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń,
 • jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi czwartej kodeksu cywilnego.

Powyżej wskazane koszty należy zawsze odliczyć od całości spadku.

Następstwo prawne po osobie  zmarłej, inaczej zwane dziedziczeniem ( sukcesją ) ma charakter  sukcesji  uniwersalnej, jest to następstwo pod tytułem  ogólnym. Spadkobierca na mocy jednego zdarzenia, jakim jest  otwarcie spadku wstępuje w ogół praw i  obowiązków  osobie zmarłej ( spadkodawcy)  bez potrzeby  podejmowania  ze swej strony dodatkowych  czynności  może stać się spadkobiercą. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Ważne: do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy.

 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22