• Slider 23

  Godziny otwarcia

  Pn. - Pt.: 08:00 - 17:00

  Soboty: Zamknięte

  Niedziela: Zamknięte

Wyrok rozwodowy - co reguluje?

 • Wyrok rozwodowy - co reguluje ?

  Wyrok rozwodowy - co reguluje ?

Wyrok rozwodowy - co reguluje ?

Po pierwsze należy podnieść, że ma on charakter konstytutywny, czyli kształtujący nowy stan prawny oraz charakter ex nunc, czyli od teraz, tj. skutkujący od daty uprawomocnienia się orzeczenia na przyszłość.

 1. Po wtóre - treść wyroku rozwodowego ma charakter obligatoryjny:
  orzeczenie o winie małżonków
  • wspólnej, czyli z winy obu stron albo
  • o winie wyłącznej jednej ze stron.
 2. Sąd zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków czyli jeżeli choćby tylko jeden z małżonków żąda ustalenia winy w rozkładzie pożycia to sąd obligatoryjnie orzeka o winie każdego z małżonków, a jeżeli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o nieustalanie winy w rozkładzie pożycia to wówczas sąd nie może ustalać winy w rozkładzie tego pożycia.
  Konsekwencją nieorzekania o winie jest pominięcie przez sąd wszelkich okoliczności dotyczących winy.
 3. określenie wysokości alimentów na rzecz małoletniego jeżeli pochodzi z tego związku
 4. rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej poprzez:
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego,
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców,
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom,
 5. orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie  w praktyce orzeczniczej „sądu rozwodowego” w przypadku nieustalenia przez ten sąd - i to na zgodny wniosek małżonków, wpisany do protokołu rozprawy – sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, przyjęto zapis: „nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron po rozwodzie”.
 • Zakres usług prawnych
Kancelaria Adwokacka
  • Slider 22